УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОГРАМ ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац успешно су спровели циклус радионица у оквиру програма“Промоција хуманих вредности“у 2015/2016 школској години.         14 младих волонтера, подељених у четири групе, кроз вршњачу едукацију, реализовало је укупно 21. радионицу у свакој групи за 81. ученика 4. разреда Основне школе “Јован Јовановић Змај“ из Свилајнца.

Радионице су реализоване за свих седам Модула, сваки Модул је био заступљен са три радионице и то:

– Толеранција

-Културни идентитет и поштовање разлика

-Ненасилно решавање конфликта

-Дискриминација и стигматизација

-Родна равноправност

-Дечја права

-Превенција cyber bullinga

У наредном периоду млади волонтери ће радити са додатним групама у оквиру Програма “Помоћ ромској деци у образовању“ који рерализује Црвени крст Свилајнац.