Здрави стилови живота

Црвени крст Свилајнац , заједно са Спортско-атлетским удружењем “Дуге стазе “ из Свилајнца, организовао је 20.10.2021. године сусрет младих волонтера и чланова овог клуба на коме је истакнут значај физичке активности на здравље и опште стање људског организма.

Здравље  је стање потпуног, физичког, психичког  и социјалног благостања, а не  само одсуство болести. Савремена наука кванититативно дефинише здравље као суму „резервних капацитета“ основних функционалних система. У том смислу треба да размислимо да ли  својим начином живота само трошимо  и смањујемо резерве здравља и да ли довољно чинимо да очувамо и  
унапредимо своје здравље.