ЗИМА 2018.

Црвени крст Свилајнац је крајем 2017.године извршио обилазак терена и утврдио потребе за обилазак самохраних старих лица на територији наше општине у случају евентуалних непогодама током зимског периода. Утврдили смо приоритете угрожености и по тим приоритетима у координацији са Општином Свилајнац и Центром за социјални рад Свилајнац у периоду хладног таласа који је погодио општину Свилајнац у периоду од 26.02.2018.-02.03.2018. године и који је био праћен ниским температурама и обилним снежним падавинама обишли смо породице старих самохраних лица на целој територији општине Свилајнац.20180227_112542

Том приликом посебна пажња је посвећена обиласку лица која живе у издвојеним домаћнствима ван насељених места и лицима која живе сама у изузетно тешким условима без струје и основних животних намирница. Како би се успешно припремили за овакве ситуације ми смо унапред припремили пакете хране и приликом посета свака породица је добила пакет хране.

20180227_115953
Током овог периода обишли смо 35 породица старих лица и 9 породица са децом и болесним лицима, свима смо уручили пакет хране и утврдили заједно са Центром за социјални рад Свилајнац да један број породица и лица нема огрев за грејање.
Брзом реакцијом свих актера у овом послу Општине Свилајнац, Црвеног крста Свилајна, ЦСР и уз помћ КЈП “Морава“ у најкраћем року је организовано припрема и достава огревног дрвета за 7 најугроженијих породица у Свилајнцу, Роанди, Радошину, Бресју и Кушиљеву.20180302_121844