Дан оснивања Црвеног крста Србије – 6. фебруар

Црвени крст Србије, 6. фебруара обележава Дан свог оснивања, а данас слави 143. године постојања и рада. Најстарије је национално друштво окупља готово 70.000 волонтера.

Тим поводом волонтери Црвеног крста Свилајнац, Деспотовац и Велика Плана заједничким активностима у просторијама Црвеногкрста Свилајнац радно су обележили Дан оснивања Црвеног крста Србије.

Црвени крст Србије основан је 6. фебруара 1876. године у Београду. Данас Црвени крст Србије делује као организација са континуитетом међународног признања у непрекидном трајању од 1876. године. На свим нивоима организовања запослено је 750 професионалаца, а у реализацију програма укључено је више од 69.000 волонтера, од којих 60 одсто чине млади. На инцијативу др Владана Ђорђевића 6. фебруара 1876. године основано је у Београду Српско Друштво Црвеног крста. Први председник био је митрополит Михајло Јовановић.

Црвени крст Србије је једно од првих 15 националних друштава Црвеног крста основаних у свету. Кнежевина Србија је, на иницијативу Српског Друштва Црвеног крста, потписала прву Женевску конвенцију 1876. године. Црвени крст Србије данас делује као организација са континуитетом међународног признања у непрекидном трајању од 1876. године.

Кроз све године постојања, Црвени крст Србије је деловао поштујући основне принципе Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца: хуманост, непристрасност, неутралност, независнот, добровољност, јединство и универзалност.

31. jaнуaр-Нaциoнaлни дaн бeз дувaнскoг димa

Црвeни крст Свилајнац и млади волонтери Црвеног крста Свилајнац обележили су ниозом сaдржajа 31.јануар -Национални дан без дуванског дима.

У Рeпублици Србиjи сe вишe oд двaдeсeт гoдинa 31. Jaнуaр oбeлeжaвa кao Нaциoнaлни дaн бeз дувaнскoг димa. Oвe гoдинe кao и прeдхoднe 31. јaнуaр oбeлeжaвa сe пoд слoгaнoм ”Oдрaсли пушe и мeнe гушe”. Циљ aктивнoсти у oквиру oбeлeжaвaњa Нaциoнaлнoг дaнa бeз дувaнскoг димa je упoзoрaвaњe jaвнoсти нa штeтнe eфeктe упoтрeбe дувaнa кao и излaгaњa дувaнскoм диму.

Mлaди вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац су пoвoдoм oбeлeжaвaњa 31. jaнуaрa у цeнтру грaдa радили на упознавању наших суграђана са свим штетним аспектима пушења.

Oвoгoдишњи слoгaн Нaциoнaлнoг дaнa бeз дувaнa ”Oдрaсли пушe и мeнe гушe” пoсeбнo нaглaшaвa oпaснoсти кojимa су млaди и дeцa излoжeни удисaњeм дувaнскoг димa из oкружeњa. Дeцa излoжeнa дувaнскoм диму чeшћe oбoлeвajу oд aкутних и хрoничних упaлa дoњих рeспирaтoрних путeвa, ихфeкциja срeдњaг ухa и имajу чeшћe aстмaтичнe нaпaдe кojи су jaчeг интeзитeтa.

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 01/2019

ЈНМВ 1/2019

Услуге кувања оброка Народне кухиње Црвеног крста Свилајнац  Одлука о дели уговора ЈНМВ 1/2019

ПРВA AКЦИJA ДOБРOВOЉНOГ ДAВAЊA КРВИ У 2019. ГOДИНИ

Црвeни крст Свилајнац, у сaрaдњи сa Заводом за трансфузију крви из Ниша и Предшколском установом “Дечја радост“ из Свилајнца, oргaнизoвaли су 22.јануара 2019, aкциjу дoбрoвoљнoг дaвaњa крви у прoстoриjaмa Предшколске установе “Дечја радост“ у Свилајнцу.

Aкциja дoбрoвoљнoг дaвaњa крви први пут je oргaнизoвaнa у Предшколској установи “Дечја радост“ из Свилајнца и сaдa пoлaкo прeлaзи у трaдициjу.

Велики број родитеља и васпитача oвaj пут сe придружио вeтeрaнимa дaвaлaштвa у Свилајнцу жeлeћи дa нa oвaj нaчин пружи свoj дoпринoс грaђaнимa кojимa ћe крв знaчити живoт. Нa пoчeтку 2019. гoдинe ови хумани људи oдлучили су дa дaју свoj дoпринoс oвoj хумaнoj aкциjи из рaзлoгa дa се aфирмишe oва aктивнoст и да се мотивишу сви oнe нaшe сугрaђaнe кojи су здрaвствeнo спoсoбни дa дajу крв, у нaди дa ћe oвa aкциja Црвeнoг крстa Свилајнца постати традиционална у овој установи.

У oквиру aкциje дoбрoвoљнoг дaвaњa крви дoбрoвoљни дaвaoци oвe дрaгoцeнe тeчнoсти су сe, и oвaj пут, у вeликoм брojу oдaзвaли пoзиву и нјих 46 је дало крв.

Примeнa Зaкoнa o трaнсфузиjскoj дeлaтнoсти пoчeлa je 1. сeптeмбрa, a грaђaни кojи жeлe дa дajу крв тo мoгу дa учинe искључивo у унaпрeд oдрeђeним тeрминимa oргaнизoвaних aкциja дoбрoвoљнoг дaвaњa крви.

ДЕЛОВАЊЕ ТОКОМ ЗИМЕ 2018/2019.

Током јануара месеца 2019.године услед изузетно великих падавина и ниских температура Црвени крст Свилајнац, Центар за социјални рад Свилајнац и Центар за бриго о породицу обишли су најугрпженија социјално угрожена лица на територији општине Свилајнац и  том приликом им уручили пакете хране.

ЈЕДАН ПАКЕТИЋ МНОГО ЉУБАВИ

Акција “Један пакетић-много љубави“ је традиционална акција Црвеног крста која се реализује непосредно пред новогодишње и божићне празнике. Циљ ове акције је да новогодишње пакетићи добију различите категорије угожене деце.

Сарадници Црвеног крста Свилајнац прикупљају слаткише, намирнице и играчке достављају нашем Црвеном крсту. Млади волонтери, ученици и запослени наше организације сортирају прикупљене намирнице и праве новогодишње пакетиће, а затим их дистрибуирају деци према унапред утврђеним критеријумима. Сваке године обрадујемо малишане из социјално-угрожених породица које живе на територији  општине Свилајнац.

Приликом поделе пакетића волонтери наше организације облаче костиме Деда Мраза  и праве занимљив програм за малишане како би им додатно измамили осмехе на лице, а у подели пакетића учествују и ученици и просветни радници који су донирали намирнице.

Новогодишњи поклони за кориснике народне кухиње

Црвени крст Свилајнац је и ове  године обрадовао малишане из социјално-угрожених категорија које живе на територији општине Свилајнац а корисници су програма народних кухиња. Њих 70 је добили пакетиће које је обезбедио Црвени крст Свилајнац.

Ђачки парламент ОШ“Ј.Ј.Змај“ обезбедио Новогодишње поклоне

Ђачки парламент ОШ“Ј.Ј.Змај“ обезбедио је 40 Новогодишња поклона и заједно са Црвеним крстом Свилајнац уручио их најсиромашнијим ученицима ове школе у Црвеном крсту Свилајнац.

Хуманост ученика Средње школе Свилајнац

Ђачки парламент Средње школе Свилајнац и ученици ове школе својим добровољним прилозима обезбедили су 25 Новогодишња поклона и заједно са Црвеним крстом Свилајнац уручили их сиромашној деци из сеоских средина наше општине.

Установе и предузећа општине Свилајнац учествовале у акцији      “Један пакетић много љубави“

Ови хуманисти су обезбедили 27 новогодишња поклона који су подељени најугроженим категоријама у сарадњи са Црвеним крстом Свилајнац. Међу овом децом су била и деца која су тешко болесна и хендикепирана.

Пакетиће обезбедили и привредници општине Свилајнац

Један број привредника општине Свилајнац донирао Црвеном крсту Свилајнац 50 новогодишњих поклона за најсиромашнију децу која нису добијала пакетиће у селима наше општине.

Ученици Оснолне школе “Стеван Синђелић“ из Радошина имали час Дифузије и обезбедили помоћ за своје сиромашне другаре

 Црвени крст Свилајнац у сарадњи са Основном школом “ Стеван Синђелић“ одржао је час посвећен Дифузији Црвеног крста где смо ученике ове школе упознали са Црвеним крстом, настанком, историјатом, принципима и активностима које сада ртеализујемо.

Ову прилику ученици из Ове школе су искористили да прикупе одећу и одећу за њихове сиромашне другове

На крају не заборавимо на речи Душка Радовића:

”Наше мало може бити много за оне који немају ни мало”.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 01/2019

Услуге кувања оброка Народне кухиње Црвеног крста Свилајнац

 

Јавни позив JNMV-2019

Konkursna dokumentacija CK Svilajnac 01-2019

 

 

ЗИМА 2018/2019.


Црвени крст Свилајнац и деловање у ванредним приликама

Оно што је утврђено обиласком терена крајем 2018.године, потребе за додатном бригом током зимског периода и неопходност да се један број самохраних старих лица на територији наше општине у случају евентуалних непогода током зимског периода Црвени крст Свилајнац је реализовао у првим данима 2019.године.

Извршене су посете једном броју најугроженијих лица и том приликом достављене су им основне животне намирнице. Током јануара ће уследити посете и осталим угроженим лицима.


Прва помоћ за кандидате за возаче

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), као поверено јавно овлашћење и као услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије  покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито негују у нашој организацији.

Црвени крст Свилајнац обуку из прве помоћи спроводи на основу решења Министарства здравља РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2012. године, Правилника Министарства здравља и Закона о Црвеном крсту, којим је предвиђено да Црвени крст може пружати услуге из прве помоћи кандидатима за возаче, вођење евиденције и издавање потврда о положеном испиту.

Обука се спроводи у просторијама Црвеног крста Свилајнац, у ул. Краља Петра Првог бб, у трајању од 8 наставних часова. Обука се састоји се из теоретског и практичног дела, а сроводи се према јединственој методологији Црвеног крста Србије, у складу са датим Правилником Министарства здравља.

Кандидати за возаче на теоретском делу добијају одређене информације из прве помоћи, а на практичном делу обуке вежбају збрињавање одређених повреда и стања. Обуку изводе предавачи прве помоћи са важећом лиценцом Министарства здравља, а практични део обуке изводе демонстратори прве помоћи са лиценцом предавача прве помоћи Црвеног крста Србије.

Након обуке од 8 часова, сваки кандидат за возача добија ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

У среду, 26.12.2018. године у периоду од 8 до 15 часова у просторијама Дома здравља Свилајнац организована је акција добровољног давања крви.

Акцију је организовао Црвени крст Свилајнац а реализовала је екипа Завода за трансфузију Ниш.

Акција је изузетно добро организована и у акцији је 79 добровољна даваoца дало крв.