1. октобар Светски дан старих особа

Црвени крст Свилајнац је обележио 1.октобар Светски дан старих особа.                         У просторија Црвеног крста Свилајнац нашим старим суграђанима у сарадњи са Домом здравља Свилајнац одржали смо предавање на тему очувања здравља и том приликом сви заинтересовани су имали прилику да провере крвини притисак и ниво шећера у крви.

Циљ Програма бриге о старима Црвеног крста Свилајнац је да помогне старијим особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.

Корисници Програма су лица старија од 65 година која нису институционално збринута, стари са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, корисници народних кухиња, стари у стању социјалне потребе који не остварују помоћ од других организација. Постоје четири области активности Црвеног крста у овом програму:

  • – здравствено превентивне активности
  • – помоћ у кући
  • – психосоцијална подршка
  • – клупске активности

Програм се реализује кроз рад великог броја волонтера Црвеног крста, међу којима има највише самих старијих особа. Просечан волонтер у овом програму је жена старија од 55 година, а волонтери пролазе кроз редовне годишње едукације које их оспособљавају за рад са старијима, али и за заступање старијих особа, јавно заговарање и комуникацију са најважнијим чиниоцима у заједници.