ЦРВЕНИ КРСТ ОБЕЗБЕДИО И ПОДЕЛИО ПО 300 ПАКЕТА ХРАНЕ И ХИГИЈЕ

Црвени крст Свилајнац је уз помоћ Црвеног крста Свилајнац обезбедио и поделио 300 пакета хране и хигијене социјално угроженимкатегоријама стасновништва општине Свилајнац.

Ову всрту помоћи добила су лица која се налазе у тешкој материјалној ситуацији у селима општине Свилајнац и самом граду Свилајнац. Помоћ нису добили корисници Народних кухиња и корисници Новчане социјалне помоћи,  сем у иузузетним случајевима на предлог Центра за социјални рад свилајнац.

Помоћ се састојала у пакету хтане, пакету хигијенских средстава и 10 кг брашна.