16. новембар Светски дан толеранције

Данас се широм планете обележава Међународни дан толеранције. Црвени крст Свилајнац је поводом Међународног дана толеранције организовао радионице посвећене Толеранцији и програму Промоција хуманих вредности у Основној школи “Бранко радичеић у Седлару.

Установио га је УНЕСКО, а према Декларацији УН из 1995. године толеранција је дефинисана као прихватање чињенице да људска бића, природно различита по изгледу, положају, говору, понашањима и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу. Појам толеранција долази од грчке речи толераре, што значи подносити. Толеранција подразумева подношење и уважавање туђих идеја, ставова и начина живота а бити толерантан значи бити свестан различитости других у односу на нас саме и прихватање те чињенице у свакодневном животу.

Према дефиницији Уједињених нација, толеранција значи и поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у светским културама.

Она је наш облик изражавања и начин да будемо људи. Заснована је на знању, отворености, комуникацији и слободи мишљења, савести и уверењу.

Толеранција је хармонија у различитостима. Она није само морална дужност, него и политички и законски захтев, врлина која мир може учинити могућим јер доприноси мењању културе рата у културу мира.

И нашим уставом је загарантована једнакост свих грађана и забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, на основу пола, националне припадности, друштвеног порекла, политичког уверења, културе, језика, старости, психичке и физичке инвалидности.