Подела пакета хране

Црвени крст Свилајнац је обезбедио пакете хране и хигије из донације Влада Србије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања који су обезбедила је финансијска средства за набавку пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице општинама II, III и IV групе развијености у Србији, међу којима је и наша општина.

Неопходно је да пакетима буду обухваћене социјално најугроженије породице:

–       угрожене породице из  удаљених сеоских средина,

–       самохрана старачка домаћинсктва,

–       породице на граници остваривања права из социјалне заштите,

–       породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи,

–       породице са више деце,

–       породице које имају инвалидно лице

У договору са  представницима Центра за социјални рад и локалном самоуправом дефинисани су критеријуми и на основу њих формирани су спискови корисника.

Црвени крст Свилајнац је поделу пакета хране и хигијене реализовао у 22 насељена места општине Свилајнац.

Пакети су паковани на бази потреба за породицу са 4 члана. Наиме уколико породице броје 6 и више чланова следује joj два пакета. Када су самохрана старачка домаћинства у питању треба определити један пакет без обзира да ли је у домаћинству један или два члана.