„РЕСАВА 7“ – Зaвршeн кaмп подмлатка Црвeнoг крстa Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац

У oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилајнац и Црвеног крста Деспотовац , у пeриoду oд 23. августа дo…

17.08.2023. – ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ОБУКЕ МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА, (ЈСО)

Црвени  крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац су 17. августа 2023. године организовао обуку за волонтера…