25.jул – Свeтски дaн прeвeнциje oд утaпaњa

Нa грaдским бaзeнимa у Свилајнцу, у oргaнизaциjи Црвeнoг крстa Свилajнaц и Спасилачке службе Спотрског центра Свилајнац oдржaнa je мaнифeстaциja у кojoj је обележен 25.jул – Свeтски дaн прeвeнциje oд утaпaњa.

Посетиоци градских базена су имали прилику да током манифестације присуствују спасавању купача у три ситуације и то:

-када купач у несвести плута на површини воде.

-када купач пружа отпор приликом спасавања и

-када купач плута на дну водене површине

Демонстрацију наведених ситуацију реализовали су чланови спасилашке екипе Спортског центра Свилајнац.

После спасавања из воде екипе прве помоћи Црвеног крста Свилајанц пружале су пру помоћ унесрећенима и то у следећим ситуацијама:

– када је лице које је спашено од утапања при свести

-када је лицекоје је спашено од утапања без свести

-када је лице које је спашено од утапања са повредама вратног дела кичме и

-када је лице које је спашено од утапања са повредама екстремитета

После демонстрације спашавања и пружања прве помоћи посетиоци градаских базена у Свилајнцу имали су прилику и да се сами опробају у пружању прве помоћи потенцијалним унесрећеним особама.