Борба против болести зависности

Црвени крст Свилајнац, Дом здравља Свилајнац и Основна школа “Стеван Синшелић “ из Војске 27. фебруара 2023. у просторијама основне школе “Стеван Синђелић“ у Војски, реализовали су предавање за ученике виших разреда основне школе на тему Борба против болести зависности. Предавање је одржао Др Игор Стојменовић.

На основу Закона о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву Црвеног крста Србије, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја, што Црвени крст Свилајнац и чини.

Црвени крст Свилајнац активно је укључен у реализацију програма превенције болести зависности у општини Свилајнац.

Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности на територији Србије, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције  и здравих стилова живота.