Средња школа Свилајнац и Црвени крст Свилајнац реализују кампању Борба против трговине људима

Црвени крст Свилајнац и Средња школа Свилајнац током другог полугодишта школске 2022/2023 године реализоваће предавања на тему Борба против трговине људима. Кампању реализују волонтери Црвеног крста Свилајнац који су ученици ове школе. Прве радионице реализоване су 28.02. и 01.03.2023. године. Предавања ће бити реализована у свих 14 одељења Средње школе Свилајнац.

Општи циљ: одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине људима.

Од почетка спровођења Програма, 2005. године до сада, информисано је више од 350.000 младих о проблему трговине људима. Општи циљ Програма остварује се кроз активан рад мреже од 250 активних едукованих волонтера Црвеног крста.

Општи циљ Програма остварује се:

  1. Јачањем капацитета Црвеног крста Србије на свим нивоима за одговор на постојање проблема трговине људима и ефикасно спровођење планираних активности Програма.
  2. Повећањем свести јавности о постојању овог проблема, међу децом, младима и другим социјално угроженим циљним групама а посебно међу избеглицама и мигрантима о замкама током путовања које могу водити у трговину људима.
  3. Повећањем свести професионалаца који могу доћи у контакт са жртвом трговине људима (доктори, социјални радници, особље Црвеног крста) о постојању овог проблема и адекватним начинима реаговања у ситуацији када посумњају да су у контакту са жртвом трговине људима.
  4. Подршком идентификованим жртвама трговине људима.
  5. Развојем партнерстава са националним друштвима Црвеног крста и другим међународним организацијама посвећеним борби против овог глобалог проблема и поспешењем развоја сарадње у земљи са значајним партнерима у овој области – Центром за координацију заштите жртава трговине људима, Министарством унутрашњих послова, Полицијско криминалистичком академијом, Министарством здравља, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Циљне групе Програма су:

  • жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе;
  • потенцијалне жртве трговине људима – маргинализоване и рањиве групе попут омладинаца у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, народним кухињама, колективним центрима за избегла и расељена лица, мигранте и азиланте, омладине Црвеног крста;
  • професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду могу доћи у контакт са жртвама трговине људима (доктори, медицинско особље, представници центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната, особље Црвеног крста);
  • волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности превенције трговине људима.