Гимназија у Свилајнцу и Црвени крст Свилајнас спроводе радионице на тему Борба против трговине људима

Црвени крст Свилајнац овога пута наставља са радионицама на тему Борбе апротив трговине људима у Гимназији у Свилајнцу. Волонтери Црвеног крста ће до краја школске године 2022/2023 реализовати радионице у свим одељењима Гимназије у Свилајнцу.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније угрожава основна људска права као што су: право на живот, на слободу избора, на слободу кретања. Са овим обликом криминала суочени су људи широм света . У покушају да смањи или елиминише овај проблем укључио се и Црвени крст Србије. Црвени крст Свилајнац активно је укључен у реализацију програма борба против трговине људима Црвеног крста Србије.

Циљ овог програма је да се утиче на свест грађана, а нарочито деце и омладине о проблему који се дешава свуда око нас. Програм обухвата различите садржаје попут: информативних радионица, трибина, игроликих активности, уличних манифестација, семинара за едукаторе и др. Црвени крст Србије развио је превентивни пакет који садржи приручник за едукаторе, мултимедијалну презентацију, друштвене игре, бојанке за децу, слагалице.