Борба против трговине људима

Програм борбе против трговине људима представља континуирану активност Црвеног крста Свилајнац, са циљем повећања свести јавности о постојању овог проблема, посебно међу децом, младима и другим социјално угроженим категоријама. У току су едукације за ученике првог разреда “Средње школе Свилајнац“ Волонтери Црвеног крста Свилајнац у овој школи до краја недеље реализоваће укупно 5 радионица за ученике првог разреда ове средње школе у Свилајнцу. Активности у Програму спроводе се уз подршку Црвеног крста Србије. Наша организација има укупно пет едукатора по овом програму који редовно посећују семинаре у Црвеном крсту Србије на којима се врши евалуација.

У раду са омладином наши едукатори користе промотивни пакет Црвеног крста Србије у коме је тачно назначено која врста садржаја се презентује у односу на различите старосне групе. То је наравно, из разлога јер неки садржаји ипак нису примерени млађим особама будући да приказују насиље и тортуру којој су жртве трговине људима изложене. Програм је до сада реализован у основним школама на нашој општини.