СЕМИНАР ДИФУЗИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, oсновним принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет Црвеног крста.

Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац организовали су посебан семинар посвећен Дифузији Црвеног крста и такмичење својих волонтера у знању о Дифузији Црвеног крста 25.05.2021.године.

Посебно квиз такмичење 
„Дифузија Црвеног крста“ Такмичарске дисциплине 

  1. Питања и одговори на тему настанка и историјата покрета Црвеног крста

2. Игра брзи прсти са питањима везаним за принципе Црвеног крста и Знак Црвеног крста

3. Слагалица

4. Игра меморија са картицама које су проистекле из реализације Програма Промоција хуманих вредности

5. Пантомима

Активности у оквиру програма дифузије се спроводе за различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне раднике, медије, општу јавност, војску, полицију итд.

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд.