БРИГА О СТАРИМА У ЂУРИНЦУ

Црвени крст Свилајнац у сарадњи са Домом здравља Свилајнац и Месном канцеларијом у месној заједници Ђуринац, 06.07.2022. године у Ђуринцу је организовао здравствено превентивне прегледе за најстарије мештане овог села са циљем :

  • Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа
  • Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа
  • Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа
  • Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу

Циљ Програма бриге о старима је да помогне старијим особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.

  • Корисници Програма су лица старија од 65 година која нису институционално збринута, стари са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, корисници народних кухиња, стари у стању социјалне потребе који не остварују помоћ од других организација.