ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ ЗАПОЧЕО ПОДЕЛУ 300 ПАКЕТА ХРАНЕ И ХИГИЈЕ

Црвени крст Свилајнац је 21.07.2016.године започео поделу 300 пакета хране и хигијене социјално угроженимкатегоријама стасновништва општине Свилајнац.

Ову всрту помоћи добиће социјално најугроженије породице на територији општине Свилајнац а искључиво на основу евиденције и предлога Центра за социјални рад Свилајнац.

Помоћ се састоји у пакету хтане, пакету хигијенских средстава и 10 кг брашна.