Едукација волонтера у области добровољног давалаштва крви

Ангажовање Црвеног крста на пољу мотивисања грађана за добровољно давање крви резултира прикупљањем већег броја јединица крви из године у годину и освајањем бројних признања. Важан део сваке акције добровољног давања крви су волонтери Црвеног крста. Иако им је улога можда мање видљива, њихове заслуге су огромне, у информисању становништва, припреми и реализацији акција – су немерљиве. Волонтери на акцијама давања крви имају први контакт са доборовољним даваоцима, они им пружају подршку у акцији (почев од попуњавања упитника па све до одласка са акције), и зато је важно да буду едуковани да дају исправне и тачне одговоре и да добро познају ову област.

Због свега наведног, Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац реализовали су едукацију за волонтере у области добровољног давалаштва крви, 21. маја. 2021. године, коју је похађало 23  млада волонтера. Едукација је организована у сусрет акцијама добровољног дабања крви које се организују у мају ове године.

Учесници едукације су стекли основна знања о добровољном давалаштву крви (ко може бити далавац, које су контраиндикације, какве је припрема за давање крви, понашање даваоца након давања крви и др.), али и оспособљени да одговоре на разна питања, изговоре или предрасуде, понашање волонтера на акцији, дефинисање улоге и места волонтера, јер су често љубазност и предусретљивост волонтера веома важни да би се давалац следећом приликом опет одазовао позиву на хуманост. Важан сегмент едукације односио се и на организацију акције добровољног давања крви, односно извршена је симулација акције добровољног давања крви са реалним улогама и ситуацијама.