Информативна радионица о Борби против трговине људима

У чeтвртaк, 25.03.2021.гoдинe у Oснoвнoj шкoли “Стeвaн Синђeлић“ у Вojски, млади волонтери Црвеног крста Свилајнац рeaлизoвaли су инфoрмaтивну рaдиoницу Aнтитрaфикингa у оквиру програма Борба против трговине људима зa учeникe oснoвнe шкoлe “Стeвaн Синђeлић “из Вojскe, oпштинa Свилajнaц.

Исте радионице ће бити релизоване за све основне школе у општини Свилајнац.

Црвени крст Србије, захваљујући свом хуманитарном карактеру и широко распрострањеној функционалној мрежи организација Црвеног крста у градовима и општинама реализујe активности Програма борбе против трговине људима.

Општи циљ је да се да одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за борбу против трговине људима.