ПРПМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

Млади волонтери Црвеног крста Свилајнац реализовали су низ радионица у оквиру Програма Црвеног крста Србије Промоција хуманих вредности. Реализоване су 4 радионице везане за толеранцију, дискриминацију, дечја права и лични и културни идентитет у Oснoвнoj шкoли “Стeвaн Синђeлић“ у Вojски. Планирано је да се ове радионице релизоују и другим основним школама у општини Свилајнац.

Програм Промоција хуманих вредности има за циљ да смањи насиље међу децом и младима, подстицањем уважавања културолошких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима.