ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ТРАНСФУЗИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

Министарство здравља у поступку припреме Нацрта закона о трансфузијској медицини, спроводи јавну расправу о нацрту овог закона од 22. јануара 2016. године до 11. фебруара 2016. године.

Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона биће организоване по следећем распореду:

  • Ниш, 3. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, у Нишавском управном округу, Страхињића  Бана бб ,
  • Крагујевац, 4. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, Клинички центар Крагујевац, ул. Змај Јовина бр.30 (сала Хирушког блока, VIII спрат)
  • Нови Сад, 5. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, ул. Владике Платона бб (Велика сала),
  • Београд, 9. фебруар 2016. године, у 10.30 часова, у Привредној комори Србије, ул. Ресавска 13-15 (Сала II)

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност  да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: zakontransfuzija@gmail.com или писаним путем Министарству здравља, Управи за биомедицину, Београд, Пастерова бр. 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона трансфузијској медицини”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е – управе.

Документaпреузмите документa