ЈАВНИ РАДОВИ 2017. У СВИЛАЈНЦУ

Општинс Свилајнац, Црвени крст Свилајнац и Национала служба за запошљавање реализују пројекат Јавних радова “ Помоћ социјално угроженим лицима“. Пројекат траје 4 месеца а његова вредност је 1.803.337,28  динара.

Пројекат “ Помоћ социјално угроженим лицима “ Црвеног крста Свилајнац биће реализован тако што ће Црвени крст Свилајнац  организовати низ активности које ће имати за циљ да се помогне социјално угроженом становништву општине Свилајнац, апре свега деци, старима, болеснима и маргинализованим  групама.На овом послу биће ангажована 14 радника.

Пројекат “ ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА “ Црвеног крста Свилајнац биће реализован тако што ће Црвени крст Свилајнац  сваког радног дана радити на подели 300 куваних оброка народне кухиње, прикупљању и подели половне гардеробе и обиласку старих самохраних лица. Ангажована лица на Јавном раду радиће на преузимању куваних оброка  и хлеба, подели и вођењу евиденције о подељеним оброцима, преузимању половне гардеробе, подели и вођењу евиденције о подељеној гардероби, обилазиће стара самохрана лица  и помагати им у основним животним потребама.