ЈАВНИ РАДОВИ У СВИЛАЈНЦУ

Локална самоуправа Свилајнац, Црвени крст Свилајнац и Национала служба за запошљавање реализују пројекат Јавних радова “ Здравствено превентивне активности“. Пројекат траје 4 месеца а његова вредност је 129.095,68  динара.

Пројекат “ Здравствено превентивне активности “ Црвеног крста Свилајнац биће реализован тако што ће Црвени крст Свилајнац  организовати здравствена предавања и здравствене превентивне прегледе пре свега за ученике основних школа, старе , социјално угрожене и друге маргинализоване групе.На овом послу биће ангажована 1 особа здравственог образовног профила са шестим степеном стручне спреме.