Кушиљево-Школица Црвеног крста, 7. септембар 2022. године

Црвени крст Свилајнац, сваке године, организује низ активности са циљем да се промовишу млади волонтери – чланови Омладинске теренске јединице,  њихов волонтерски рад и ангажовање.

Школице подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.

Црвени крст Свилајнац реализовао је, 07. септембра 2022. године у Кушиљеву, Школу подмлатка Црвеног крста за младе волонтере основне школе “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева у Кушиљеву и у плану је организација и реализације још једне Школице Црвеног крста до краја године за волонтере Црвеног крста Свилајнац ученике осталих Основних школа Општине Свилајнац.

Концепт Школе подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста као што су:

  1. Ширење знања о Црвеном крсту
  2. Промоција вредности које промовише и заступа Црвени крст,
  3. Промоција хуманих вредности,
  4. Превенција трговине људима,
  5. Значај добровољног давалаштва крви и
  6. Промоција здравих стилова живота.