НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА

ПЛАН  И  ПРОГРАМ

Недеље  Црвеног  крста

8 – 15 маја 2018

 

РЕД

БРОЈ

ДАТУМ

АКТИВНОСТИ

01.

8. мај

– Промоција активности Црвеног крста Србијеи

Црвеног крста Свилајнац за медије

– Одржавање редовне Скупштине Црвеног крста Свилајнац

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

02.

9. мај

– Одржавање Управног одбора Црвеног крста Свилајнац

– Деловање у несрећама – састанак са партнерима по јединственом програму ЦКС

– Дифузија – састанак са партнерима по јединственом програму ЦКС

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

03.

10. мај

– Општинско квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и

екологији“

– Предавање Дифузија Црвеног крста и представљање Недеље ЦК

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

04.

11. мај

– Обележавање 11. маја дана добровољних давалаца крви

– Састанак Комисије за ДДК УО Црвеног крста Свилајнац

– Дружење добровољних давалаца крви

– Промоција здравих стилова живота – Удружење ратних

добровољаца и поштовизлетиште Миливска клисалаца

– Здравствено превентивни прегледи-Црвени крст свилајнац

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

05.

12. мај

– Дистрибуција пакета хигијене и хигијене

– Предавање Дифузије Црвеног крста

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Реализација програма ПХВ

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

06.

13. мај

– Промоција активности Црвеног крста Србије и

Црвеног крста Свилајнац

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

07.

14.мај

– Увежбавање јединице за Деловање у ванредним приликама

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

08.

15. мај

– Радни викенд на селу –OO ЦК Луковица

– Позоришна представа ПХВ

– Састанак волонтера Црвеног крста Свилајнац

– Предавање дифузије за ученике Средње школе

– Предавање Трговина људима (радионица)

– Постављање информативног пункта у центру Свилајнца

– Подела информативног материјала Црвеног крста Свилајнац на

пункту у центру града

– Учлањивање нових чланова Црвеног крста и прикупљање

добровољних прилога

– Подела пакета новорођеним бебама у недељи Црвеног крста

од 8.-15. Маја

– Реализација акције “Војни лекар на селу“ у сарадњи са Војском Србије – гарнизоном Пожаревац