Обука из прве помоћи

У Недељи Црвеног крста Црвени крст Свилајнац реализовао је обуку из прве помоћи за заинтересоване становнике Свилајнца. Обука је спроведена на основу Закона о Црвеном крсту и на основу јавних овлађћења која је Црвеном крсту Србије поверила Република Србија којима је предвиђено да Црвени крст може пружати услуге едукације из прве помоћи за различите категорије становништва.

Обука је спроведена у просторијама Црвеног крста Свилајнац, у улици Краља Петра Првог бб. Обука се састоји се из теоретског и практичног дела, а сроводи се према јединственој методологији Црвеног крста Србије, у складу са датим прописима.

Полазници обујке на теоретском делу добијају одређене информације из прве помоћи, а на практичном делу обуке вежбају збрињавање одређених повреда и стања. Обуку је извела Др Јадранка Величковић, предавач прве помоћи са важећом лиценцом Министарства здравља, а практични део обуке извела је Маја Мијачић, демонстратор прве помоћи Црвеног крста Свилајнац са лиценцом предавача прве помоћи Црвеног крста Србије.