Обука младих за волонтерски рад у Црвеном крсту Свилајнац

Млади волонтери Црвеног крста реализују бројне активности у оквиру свих десет области рада Црвеног крста у Србији.

Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и у 2020. години едукује и припрема нове младе волонтере за волонтирање и рад у Црвеном крсту Свилајнац. У четвртак, 13.02.2020.године започео је нови циклус обуке и едукације младих волонтера и трајаће два месеца.

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за циљ да уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне волонтерске ресурсе Црвеног крста Србије за адекватан одговор на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима.

Млади су корисници услуга Црвеног крста, полазници обука, а едуковани млади волонтери су носиоци свих програмских активности Црвеног крста.

Уколико желите да волонтирате можете контактирати нашу  организацију Црвеног крста Свилајнац