Основна школа “ Јован Јовановић Змај“ Свилајнац -Реализоване радионице другог Модула ПХВ Програма

Волонтери Црвеног крст Свилајнац наставили реализацију радионица другог Модула- Лични и културни идентите. Радионице су реализоване у четири групе 08.12.2022. године. Програм Промоција хуманих вредности у Основној школи “ Јован Јовановић Змај“ Свилајнац реализује 9 обучених ,ладих волонтера.