ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА “Велика Морава“ ЗА ОПШТИНУ СВИЛАЈНАЦ

 

ПРОЈЕКАТ “ВЕЛИКА МОРАВА“

logo
ПРОЈЕКАТ – „ВЕЛИКА МОРАВА РАНИ ОПОРАВАК И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

–       Kорисници  Пројекта ( су искључиво ) корисници новчане помоћи Владе РС (сви поплављњни од 1. до 5. категорије поплављености), спискове корисника добијамо од  Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја Владе РС , на сваких 14 дана,

–       За  Општину Свилајнац  обезбеђена је помоћ за преко 2150 породица у укупној новчаној вредности од 650000 еура. Донатор је Аустријски Црвени крст, Аустријска развојна агенција, Швајцарски Црвени крст и Организација Комшија у невољи.

–       Ако је словна грешка у списку код имена или презимена а ЈМБГ је тачан, извршиће се  расподела, значи ЈМБГ је неопходно да буде тачан, да би се извршила дистрибуција или потписао споразум,

–       Ако је грешка у ЈМБГ, не може се издати роба, ЦК ће затражити исправку од надлежних органа,

–       Робу ( сет материјала и алата ) може преузети и друго лице, које није корисник Пројекта-решења, само уз писмено-оверено овлашћење, за ову намену или генерално за све активности око поплаве. Овлашћење остаје код ЦК, тако да  исто треба бити копирано и оверено.

–       Потписују се 3 примерка пријемнице робе и 3 примерака Споразума ( укупно  око 12.000 папира ). Текст споразума се може видети испред дистрибутивног места. Једна пријемница иде кориснику, друга   остаје ЦК Свилајнац а трећа  иде    ЦК Србије тј. донатору.

–       Позивање корисника Пројекта, након договора са испоручиоцем робе око времена испоруке. Позив садржи датум, оријентационо време и место дистрибуције, као и обавештење да корисник Пројекта, са собом понесе  личну исправу или овлашћена особа – мора имати писмено и оверено  овлашћење од особе која  је корисник Пројекта и   своју личну карту.

–       Расподела ће ићи по азбучном реду презимена корисника Пројекта.

–       Обавештење корисника Пројекта вршиће , генерално обавештење о реализацији Пројекта ићи   ће преко локалних средстава информисања уз пригодан филм, гостовања представника ЦК… а приликом расподеле, обавештења ће се титловати на локалној ТВ, која почетна презимена ког дана ће преузети помоћ.

–      Црвени крст Свилајнац радиће са продуженим радним временом и суботом, како би овај посао био реализован у што краћем року

–      Молимо кориснике  Пројекта,  да не долазе превише рано у односу   на време позива, због стварања   евентуалне гужве.

–       Корисник који се не појави дана када је обавештен тј. када је по Плану дистрибуције, робу ће моћи да преузме тек након завршетка планиране дистрибуције.

–       Предуслов за добијање новчане помоћи је преузимање материјалне помоћи.    Ако неко ( евентуално ) не жели да преузме материјал не може да очекује ни новчану исплату

–       Лица-породице које су добиле правоснажно решење, а не налазе се на списку, помоћ ће моћи да преузму оног тренутка када се нађу на списку Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручија Владе РС, а спискови ће се на 14 дана објављивати на сајту поменуте Канцеларије.

–       За кориснике Пројекта који су корисници новчане социјалне помоћи Центра за социјални рад постоји могућност да добију помоћ у још једној ночаној транши, након реализације основног Пројекта.

–       Оријентационо време почетка реализације пројекта је 04. Новембар 2014. године.

–       План дистрибуције по азбучном реду презимена, биће објављен у просторијама Црвеног крста Свилајнац, свим Јавним установама и средствима јавног информисања најкасније до 03. новембра 2014. г

–       Дистрибутивно место – Рециклажно двориште КЈП “Морава“ , улица Каменичка бб, време дистрибуције  од  9-16 сати.

–       Дневна дистрибуција око 150 породица или 26 тона робе. Очекује се  пријем и дистрибуција око 375 тона робе.

–       Расподела новца ићи ће преко поштанске шдедионице. Не отварати самостално текући рачун. Такође, не користе се постојећи текући  рачуни власника. Новоотворени рачуни се отварају и затварају без наплате, исплата донације је без провизије.

–      Новац ће бити преношен  поштанској штедионици са централног нивоа из Црвеног крста Србије  15 до 30 дана од дана преузимања сетова и потписивања споразума

–       За исплату новца , неопходно је да корисник поседује потписан и оверен  Споразум-одобрење  Црвеног крста и личнуи карту  корисника Пројекта.

–       Ако корисник Пројекта није у могућности да преузме новац, мора се обратити поштанској шдедионици која ће му дати информацију шта му је потребно тј.  која врста овлашћења.

–       Рок за преузимање новца са рачуна у поштанској штедионици је до  30 дана од приспећа новца на рачун

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   СВИЛАЈНАЦ  ПРУЖА  И  ПРУЖИЋЕ  

ЛОГИСТИЧКУ И СВУ ДРУГУ ПОТРЕБНУ   ПОДРШКУ

У  РЕАЛИЗАЦИЈИ  НАВЕДЕНОГ  ПРОЈЕКТА  !