ПХВ – ОШ “Бранко Радичевић“ Седларе

У оснoвнoj шкoли “Бранко Радичевић“ из Седлара, у уторак 06.04.2021. године, реализоване су радионице у оквиру Програма Црвеног крста Србије Промоција хуманих вредности. Реализоване су 2 радионице везане за два Модула овог програма и то из толеранције и дискриминације. Планирано је да се током наредне недеље реализују и радионице везане за родну равноправност и дечија права.