ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

01.04.2021. године у Oснoвнoj шкoли “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева реализоване су радионице у оквиру Програма Црвеног крста Србије Промоција хуманих вредности. Реализоване су 2 радионице везане за два Модула овог програма и то из толеранције и дискриминације. Планирано је да се током наредне недеље реализују и радионице везане за родну равноправност и дечија права.

Пројекат “Промоција хуманих вредности” је један од најзначајнијих пројеката Црвеног крста Свилајнац у раду са младима, а реализује кроз вршњачку едукацију и интерактивни рад.

Циљ пројекта је смањење насиља међу младима а теме су:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна једнакост

– родна равноправност, превенција насиља путем електронских медија и дечја права.

Пројекат се реализује у основним школама за ученике трећег и четвртог разреда.

Црвени крст Србије је за потребе програма „Промоција хуманих вредности креирао и адекватан едукативни материјал како за кориснике тако и за носиоце Програма, и то приручник „Промоција хуманих вредности”, едукативни календар „За доброту сваки дан је добар дан” и радне свеске „Кликни безбедно”, „Сви исти а сви различити” и „Дечја права”.