ПОМОЋ ЦРВЕНОГ КРСТА ПОПЛАВЉЕНИМА

UNICEF је обезбедио и уз помоћ Црвеног крста Србије  доставио хигијенске пакете настрадилим породицама у јунским поплавама 2018.године. Црвени крст Свилајнац је на основу позитивних решења и помоћи које су добиле породице које су претрпеле штету у овим поплавама обезбедио 7о хигијенских пакета УНИЦЕФА за поплављене у општини Свилајнац и током јануара 2019. године одмах их дистрибуирао на кућне адресе поплављених (један број породица је хигијенске пакете преузео у седишту Црвеног крста Свилајнац).