ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Црвени крст Свилајнац,  22.02.2019. организовао предавање за ученике основних и средњих школа са територије опшзине Свилајнац на тему “Превенција болести зависности“.

Црвени крст Свилајнац кроз различите активности учествује на пољу превенције болести зависности. За ученике основних школа и средњих школа организују се превентивна предавања по одељењима или трибине за заинтересоване ђаке. Реализатори ових предавања су млади волонтери наше организације, вршњачки едукатори у овој области. Превентивна предавања су праћена мултимедијалним презентацијама у оквиру којих је посебан нагласак стављен на штетности дувана, алкохола и наркотика по организам.