“Помоћ у кући старим особама “

Црвени крст Свилајнац у оквиру  Пројекта “Помоћ у кући старим особама “ брине о 115 корисника, 45 у Свилајнцу и 70 у 10 села општине Свилајнац.

Кроз пројекат “Помоћ у кући старим особама “ спречиће се или одложити, тренутак неопходности институционалног збрињавања старих лица на територији општине Свилајнац. Овим програмом за стара лица превазилазе се тешкоће физичке немоћи корисника и кроз однос геронтодомаћица-корисник задовољавају се потребе корисника.

Пројекат “Помоћ у кући старим особама “   предвиђа следеће врсте послова:

– набавка и припрема хране

– одржавања личне и стамбене хигијене

– дружење и услуге културно забавног – карактера

– одржавње домаћинства у топлом и проветреном стању

– здравствено превентивне услуге и набавка лекова

– ситне поправке