ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА – Семинар за тренере

У периоду од 2019. године до 2022. године Црвени крст Србије је организовао више семинара за тренере у Програму борбе против трговине људима. Семинару је присуствовао велики број волонтера који су стекли звање тренер у Програбу борбе против трговине људима Црвеног крста Србије. За све тренере Црвени крст Србије организовао је 12. марта 2022. године у великој сали у седишту Црвеног крста Србије у Београду семинар како би се обновила знања и договорили даљи планови за рад у Програму борбе против трговине људима. Црвени крст Свилајнац је имао три представника, три тренера у Програму борбе против трговине људима и то Андреу Марјановић, Александру Петровић и Анастасиу Савић.

Циљ овог семинара је био да учесници унапреде своје знање и усаврше вештине потребне за обуку и рад са будућим едукаторима. Реализатори семинара, искусни сертификовани тренери, су значајним сугестијима и коментарима, као и плодоносним дискусијама и добро изведеним закључцима, припремили тренере за различите изазове са којима се у свом раду могу суочити.