Програм помоћи у виду породичних пакета хране, хигијене и брашна 2021.

Влада Србије је на иницијативу Црвеног крста Србије, а посредством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и у 2021. години обезбедила финансијска средства за набавку артикала хране, хигијене и брашна за програм помоћи најугроженијим породицама.

Црвени крст Свилајнац обезбедио је за кориснике у општини Свилајнац 300 пакета хране, хигијене и брашна. Подела пакета биће реализована до краја октобра месеца 2021. године.

КРИТЕРИЈУМИ за одабир угрожених породица су:

1. Самохрана старачка домаћинства,

2. Породице на граници остварења права из социјалне заштите,

3. Угрожене породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи,

4. Угрожене породице са више деце/ вишечлане породице,

5. Угрожене породице које имају инвалидно лице,

6. Угрожене породице са самохраним родитељима,

7. Угрожене породице из удаљених сеоских средина.

Програмом помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене обухваћене су социјално најугроженијe породицe из средина односно градова и општина II, III и IV групе развијености у Србији. До ове године број средина у овим групама био је 105, али обзиром да је број средина у наведеним категоријама измењен, очекује се да наредне године овим Програмом буду обухваћене најугроженије породице из 125 средина.

Овим програмом се у једном циклусу реализације обухвати у просеку око 110.000 појединаца. Поред предложених критеријума за остваривање права на помоћ које је утврдила Комисије за социјалну и хуманитарну делатност Црвеног крста Србије, локалне организације Црвеног крста заједно са чиниоцима локалне заједнице (центри за социјални рад, представници локалних самоуправа, удружења грађана и друго) дефинишу додатне критерију у складу са локалним потребама и специфичностима.