ПРОЈЕКАТ – „ВЕЛИКА МОРАВА РАНИ ОПОРАВАК И ОТПОРНОСТ НА НЕСРЕЋЕ“

Црвени крст Свилајнац жели да обавести све кориснике, да је Црвени крст Србије  у оквиру пројекта “Велика Морава“, закључно са 16.01.2015.године, пренео новчана средства намењена подршци породицама након поплава у делу сређивања оштећеног стамбеног простора и извршио уплату у складу са потписаним протоколом са Поштанском штедионицом  за све отворене наменске рачуне закључно са 14.01.2015.године, односно извршен је пренос новчаних средстава из средстава Аустријског Црвеног крста физичким лицима који су отворили наменске рачуне у периоду од  8.  доdo 14. јануара  2015. године.