ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

U MAJU  2016. godine mladi volonteri Crvenog krsta Svilajnac nastavili su sa radom  radionice PHV-a za decu u dodatnoj  grupu u okviru dopunske škole Crvenog krsta Svilajnac koja radi u okviru Programa“Podrška romskoj deci u obrazovanju“Radilo se o grupi od 24 deteta, učenika od I do IV razreda osnovne škole,  gde je 18 romske dece.U Maju su realizovane  četiri radionice  III, IV, V  i VI  Modula.Pored realizacije radionica 18.05.2016.godine  zajedno sa tom decom realizovali smo i ekskurziju na destinaciji Požarevac-Ergela Ljubičevo-Viminacijum-Crveni krst Požarevac- marodni muzej Požarevac  i upoznali se sa istorijskim znamenitostima ovoga grada.

U JUN-u  2016. godine mladi volonteri Crvenog krsta Svilajnac realizovali su i lokalnu obuku mladih volontera za Program PHV.