Промоција хуманих вредности – Основна школа “Бранко Радичевић“ Седларе

Основна школа “Бранко Радичевић“ из Седлара и Црвени крст Свилајнац реализују нови циклус програма Промоција хуманих вредности.

Како би дали свој допринос смањењу насиља у школама Основна школа “Бранко Радичевић“ из Седлара и Црвени крст Свилајнац реализују нови циклус програма Промоција хуманих вредности у издвојеном одељењу ове школе у Роанди. Волонтери Црвеног крста Свилајнац започели су још један циклус радионица Перограма Промоција хуманих вредности за ученике ОШ “Бранко Радичевић“ из Седлара. Овог пута радионице реализујемо за ученике ове школеу издвојеном одељењу у Роанди. Ученици ће имати прилику да се у оквиру вршњачке едукације упознају са 7 различита Модула у овиру Програма Промоција хуманих вредности:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна равноправност

– дечија права

– превенција насиља путем електронских медија

Радионице ће бити реализоване до краја другог полугодишта школске 2023/2024 школске године.

Захваљујемо се на изузетној сарадњи Основној школи “Бранко Радичевић“ из Седлара“ и издвојеном одељењу у Роанди.