ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ

Пројекат „Промоција хуманих вредности“ је један од најзначајнијих пројеката Црвеног крста Србије који реализује Црвени крст Свилајнац у основној школи “Ј.Ј.Змај“ из Свилајнца  кроз вршњачку едукацију и интерактивни рад.

Циљ пројекта је смањење насиља међу младима а теме су:

  • – толеранција
  • – лични и културни идентитет и поштовање различитости
  • – ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем
  • – превенција дискриминације и стигматизације
  • – родна једнакост

Пројекат се реализује у школама за децу од 8 до 14 година а у Црвеном крсту Свилајнац овај програм реализују млади волонтери.