Радионице на тему “Борба против трговине људима“ у Основној школи “Бранко Радичевић“ у Седлару

Вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац су 09. новембра 2022. гoдинe oдржaли инфoрмaтивнe рaдиoницe за ученике првог и другог разреда Основне школе “Бранко Радичевић“ у Седлару нa тeму “Бoрба прoтив тргoвинe људимa“. Рaдиoницe су спрoвeли едуковани волонтери Црвеног крста Свилајнац за овај Програм.

Програм борбе против трговине људима представља континуирану активност Црвеног крста Свилајнац, са циљем повећања свести јавности о постојању овог проблема, посебно међу децом, младима и другим социјално угроженим категоријама. Активности у Програму спроводе се уз подршку Црвеног крста Србије. Наша организација има велики број едукатора на овом програму који редовно посећују семинаре у Црвеном крсту Србије на којима се врши едукација и евалуација.

Црвени крст Свилајнац се захваљује ученицима и наставницима Основне школе “Бранко Радичевић“ у Седлару на изванредном ангажовању и сарадњи.