ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ НАСТАВЉА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА“ ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ“ У ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ СЕДЛАРЕ

Црвени крст Свилајнац наставља у школској 2022/23 години са реализацијом програма “Промоција хуманих вредности“. Током прве половине новембра 2022. године реализована је прва радионица првог Модула (Толеранција) за ученике трећег и четвртог разреда Основне школе “ Бранко Радичевић“ из Седлара, док ће до краја месеца бити реализоване радионице Другог (Културни идентитет и поштовање разлика) и Трећег Модула (Ненасилно решавање конфликата).

Циљ програма који Црвени крст Свилајнац у континуитету спроводи је смањење насиља међу младима кроз поштовање и уважавање културолошких разлика. Програм је намењен ученицима четвртог разреда основних школа и реализује се путем радионица које се организују у њиховим учионицама. Пројекат обухвата седам актуелних тема данашњице, а теме су толеранција, културални идентитет и поштовање разлика, ненасилно решавање конфликта, дискриминација и сигматизација, родна равноправност, дечија права и превенција насиља путем електронских медија.

Реализатори програма су млади волонтери Црвеног крста Свилајнац старости од 16 до 25 година, који су обучени за спровођење радионица вршњачке едукације. У току школске 2022/2023. године “Промоцију хуманих вредности“ спроводићемо у Основној школи “Бранко Радичевић“ Седларе и то у матичној школи. Програмом је обухваћена једна група ученика са укупно 10 ученика. У реализацији Програма “Промоција хуманих вредности“ Црвеном крсту Свилајнац помоћ и подршку пружа Црвени крст Србије.