Радионице Програма “Промоција хуманих вредности“ у Основној школи “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву

Црвени крст Свилајнац и Основна школа “Вожд Карађорђе“ из Кушиљева и у 2024. години настављају са радионицама  и у оквиру Програма “Промоција хуманих вредности“.

Вoлoнтeри Црвeнoг крстa Свилајнац су 08. фебруара 2024. гoдинe oдржaли прву радионицу Првог Модула Програма “Промоција хуманих вредности“ за ученике трећег разреда Основне школе “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву нa тeму “Толеранција“. Рaдиoницe су спрoвeли едуковани волонтери Црвеног крста Свилајнац  из Основне школе “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву. Програм “Промоција хуманих вредности“ представља континуирану активност Црвеног крста Свилајнац, са циљем повећања свести јавности о толеранцији  посебно међу децом, младима и другим социјално угроженим категоријама. Активности у Програму спроводе се уз подршку Црвеног крста Србије. Наша организација има велики број едукатора на овом програму који редовно посећују семинаре у Црвеном крсту Србије на којима се врши едукација и евалуација. Црвени крст Свилајнац се захваљује ученицима и наставницима Основне школе “Вожд Карађорђе“ у Кушиљеву на изванредном ангажовању и сарадњи.