Састанак партнера – Деловање у несрећама

На основу обилних падавина на територији општине Свилајнац и проглашења вандредне ситуацији на територији целе општине Свилајанц , дана 04. јуна 2019. године, Црвени крст Свилајнац је одмах на основу препорука Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац за деловање у ванредним ситуацијама упутио помоћ поплављеним породицама и обавестио Црвени крст Србије о ситуацији на територији општине Свилајнац и одржао састанак за Црвени крстом Деспотовац са  темама:

– Деловање у вандредним ситуацијама

– Одговор на поплаве на територији општина Свилајнац и Деспотовац

– Међусобна сарадња и пружање помоћи суседној организацији

– Пружање техничке подршке суседној организацији

– Организациона питања