Деловање у несрећама – ПОПЛАВЕ ЈУН 2019.

Нa тeритoриjи oпштинe Свилajнaц, 04.06.2019.године, увeдeнa je вaнрeднa ситуaциja збoг изливaњa буjичних вoдoтoкoвa услeд вeликих пaдaвинa кoje су пaлe нa тeритoриjи oпштинe.

Након проглашења вандредне ситуације на територији целе општине Свилајнац, Црвени крст Свилајнац је у договору са Штабом за вандредне ситуације општине Свилајнац на подручју угрожених Месних заједница доставио и поделио воду и пакете хране поплављеном становништву.