УРУЧЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Црвени крст Свилајнац у сарадњи са Повереништвом заизбеглице Општине Свилајнац поделио је најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица хуманитарне пакете хране тежине од по 22 кг. На  основу дописа  Комесаријата за избеглице  и миграције Републике Србије  о расподели  помоћи хуманитарних  пакета хране  за најугроженије породице избеглица  и интерно расељена лица са територије Општине Свилајнац,  повереник за избеглице кандидовао је проодице најугроженијих домаћинстава избеглица  и интерно расељених лица на територији Општине Свилајнац за доделу помоћи у виду пакете хране. Право на помоћ имале су породице избеглица ( са важећом избегличком легитимацијом), а које се налазе у стању озбиљне социјалне потребе, као  и особе  које су регистроване као интерно расељена  лица са КИМ и налазе се у стању озбиљне социјалне потребе. Право на помоћ остварилo је 35 породицаи њима је додељено 35 пакета хране.