Здрави стилови живота

Црвени крст Свилајнац је 19.10.2018.године, заједно са Спортско-атлетским удружењем “Дуге стазе “ из Свилајнац организовао сусрет младих волонтера и чланова овог клуба на коме је истакнут значај физичке активности на здравље и опште стање људског организма.

  • Здравље  је стање потпуног, физичког, психичког  и социјалног благостања, а не  само одсуство болести. Савремена наука кванититативно дефинише здравље као суму „резервних капацитета“ основних функционалних система. У том смислу треба да размислимо да ли  
    својим начином живота само трошимо  
    и смањујемо резерве здравља и да ли  
    довољно чинимо да очувамо и  
    унапредимо своје здравље.