ЗИМА 2018/2019.


Црвени крст Свилајнац и деловање у ванредним приликама

Оно што је утврђено обиласком терена крајем 2018.године, потребе за додатном бригом током зимског периода и неопходност да се један број самохраних старих лица на територији наше општине у случају евентуалних непогода током зимског периода Црвени крст Свилајнац је реализовао у првим данима 2019.године.

Извршене су посете једном броју најугроженијих лица и том приликом достављене су им основне животне намирнице. Током јануара ће уследити посете и осталим угроженим лицима.