Прва помоћ за кандидате за возаче

Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста. Она је  у основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), као поверено јавно овлашћење и као услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из основних принципа и мисије  покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито негују у нашој организацији.

Црвени крст Свилајнац обуку из прве помоћи спроводи на основу решења Министарства здравља РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2012. године, Правилника Министарства здравља и Закона о Црвеном крсту, којим је предвиђено да Црвени крст може пружати услуге из прве помоћи кандидатима за возаче, вођење евиденције и издавање потврда о положеном испиту.

Обука се спроводи у просторијама Црвеног крста Свилајнац, у ул. Краља Петра Првог бб, у трајању од 8 наставних часова. Обука се састоји се из теоретског и практичног дела, а сроводи се према јединственој методологији Црвеног крста Србије, у складу са датим Правилником Министарства здравља.

Кандидати за возаче на теоретском делу добијају одређене информације из прве помоћи, а на практичном делу обуке вежбају збрињавање одређених повреда и стања. Обуку изводе предавачи прве помоћи са важећом лиценцом Министарства здравља, а практични део обуке изводе демонстратори прве помоћи са лиценцом предавача прве помоћи Црвеног крста Србије.

Након обуке од 8 часова, сваки кандидат за возача добија ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи.