1. децембар – Светски дан борбе против СИДЕ

Светски дан борбе против СИДЕ, Црвени крст Свилајнац  обележио је  предавањима у седишту Црвеног крста Свилајнац. Том приликом подељени су флаери у којима су основне информације о овој опакој болести. Истовремено учесници предавања су добили и кондоме као симболично средтсво заштите и начин да спречи преношење СИДЕ сексуалним контактом.

Данас СИДА представља болест која угрожава све сегменте становништва. Она се знатно више шири међу такозваним Ризичним групама токсикоманима и хомосексуалцима. Новији епидемиолошки подаци указују да хетеросексуалне особе које имају више партнера представљају ризичну групу ко и промискуитетне хомосексуалне особе. Нема дакле основа да се говори о имуности особа које су сексуално „нормалне“.

Број оболелих односно инфицираних се стално умножава у целом свету.

У одсуству постојања вакцине и могућности лечења болести информисаност о начину ширења и заштити од инфекције представља основни инструмент одбране. Индивидуална превенција је притом најважнија ефикасна мера заштите од болести.

Треба схватити да се морају лимитирати неке слободе у погледу сексуалног понашања које омогућавају олакшан продор вируса у крвоток здраве особе, ако се жели спречити заражавање.

Од нарочитог је значаја научити адолесценте како да се штите од СИДЕ; млади припадају оном делу становништва које је због изражене сексуалне активности изложено великом ризику инфекције, на шта указује и старосна структура оболелих. Промене у сексуалном понашању и схватањима које се манифестује у сексуалној слободи или честом мењању сексуалних партнера, приступачност урбанизма, индустријализације, као и веће могућности путовања су фактори који доприносе учесталијем јављању болести које се преносе сексуалним путем, па и СИДЕ.

Важно је, међутим, истаћи да се инфекција вирусоим СИДЕ, поред сексуалног, може ширити и другим путем као преко инфициране крви, крвних продуката, нестерилизованих бризгалица и других инструмената, као и током трудноће или

приликом порођаја, са заражене мајке на дете.

У циљу превенције ширења инфекције сексуалним путем:

 Имати у виду да се вирус СИДЕ може пренети са било које заражене особе (човека или жене) на сескуалног партнера (човека или жену)

Избегавати сексуалне контакте са особама које имају више сексуалних партнера

Користити презерватив (кондом) ради редуковања ризика ширења инфекције путем хетеросексуалних или хомосексуалних контаката.

У циљу превенције ширења инфекције крвљу и крвним продуктима

Тестирати увек када је то могуће, крв давалаца,

Користити само крвне продукте код којих је иактивисан вентуално присутан вирус,

Игле, бризгалице и други инструмент којима се озлеђује кожа (нпр. Тетовирање, бушење ушне шкољке…) морају бити прописно стерилозовани пре употребе.

У циљу превенције ширења инфекције са мајки (Инфицираних са вирусом ХИВ) на децу пре, током и непосредно по порођају:

 Обавестити инфицирану жену о могућем ризику за њу и децу уколико затрудни

 За сада не постоје докази о томе да се вирус може преносити храном, водом, ваздухом или преко инсеката; путем случајних контаката, као у школи и на радном месту… (укључујући ту и руковање и грљење), међу члановима истог домаћинства и када се користе нпр. Исти прибор за јело, чешаљ, клозетска шоља, итд.

До сада није изнађено ефикасно средство за лечење СИДЕ, као ни вакцина којом би се ова болест могла превенирати. Међутим, становништво може само себе да заштити од инфекције са вирусом ХИВ. У том смислу су веома значајни дисеминација одговарајућих информација и интензивна здравствено-васпитна делатност.

Присуство инфекције се доказује налазом антитела на вирус ХИВ, у крви, која се у њој могу наћи четири од осам недеља после заражавања. Налаз ових антитела не значи истовремено и постојање СИДЕ или да она мора да наступи. Налаз само указује да је дошло до заражавања овим вирусом.